Lampiónový sprievod - Martin na bielom koni

Ahojte AXÁci.

Dňa 11.11.2016 sme sa zúčastnili akcie Lampiónový sprievod organizovanú obcou Jaslovské Bohunice. Tento rok sa zúčastnili Šimon (Martin) s Trevisom (Martinov kôň) a Radka s Axelom im robili doprovod. Sprievodu sa zúčastnilo viacero členov klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazdecký klub AXA - Pohni kostrou!

Zapojili sme sa do súťaže "Pohni kostrou" o najlepšie športové video, preto by sme boli radi keby ste nás podporili lajkom, prípadne zdieľaním. Ďakujeme

https://www.youtube.com/watch?v=K5Nf7mGNOWg

AgroFarma Dolina 10.9.2016

Ahojte AXÁci.

Dňa 10.9. sme sa zúčastnili akcie, ktorú organizovala AgroFarma Dolina. Išlo o akciu zameranú pre začínajúcich jazdcov a čiastočne aj pre tých pokročilejších. Akcia bola rozdelená do 4. súťaží - práca na lonžke, kavaletový parkúr, krížikový parkúr a parkúr o výške 60 cm. Dej kontrolovali "rozhodcovia" (rodičia).

Od nás sa akcie zúčastnili kone Trevignano, Zahva, Casio a z jazdcov Saška, Kika, Radka a Timka.Saška s Trevisom absolvovali prácu na lonžke a kavaletový parkúr. Kika so Zahvou kavaletový parkúr a krížikový parkúr. Radka s Trevisom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Timka s Casiom krížikový parkúr a parkúr 60 cm. Pakúr 60 cm spočíval v tom, že jazdec najskôr preskákal parkúr sám a potom s koňom. S najlepším výsledkom vyhrali Casio a Timka. 

Ďakujeme moc usporiadateľom tejto akcie, že sme sa mohli k nim pridať a užiť si túto super akciu spolu s nimi. 

Videá a fotky nájdete na stránke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letný tábor v JK AXA 26.7.2016

 

Dňa 26.7.2016 nás klub navštívil letný tábor, ktorý organizuje obec Jaslovské Bohunice. Deti strávili s nami dopoludnie. Vyskúšali si čistenie koní, sedlanie a tak isto sa aj na koňoch povozili. Veľmi nás táto návšteva potešila. Tešíme sa na ďalší takýto veselý deň :)

Foto: www.jaslovskebohunice.sk